För Finländskt arbete

13.02.2023

Portsan Dj har beviljats märket Nyckelflaggan.

Finskhet, ansvarsfullhet och pålitlighet är grundpelarna i vår verksamhet.

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljats Portsan Dj Nyckelflaggan som ett tecken på upplevelsetjänst producerat i Finland. Vi är tacksamma för märket och att vi får skapa välmående i Finland. Det största tacket går till våra kunder som litar på vår Finländsk tjänst.

Finländskt service och ansvarsprinciper

Du är säkert bekant med Nyckelflaggan-produkter, men visste du att ett tjänsteföretag kan också få Nyckelflaggan?

Kriterierna för att bli beviljat Nyckelflaggan för tjänster är t.ex. företagets Finländskt ägande och huvudkontor i Finland. Finländare litar på att Nyckelflaggan-företagen betalar sina skatt till Finland och verkar öppet och transparent.

Lika som alla andra företag som har beviljats Nyckelflaggan, är vi på Portsan Dj engagerade i Förbundet för Finländskt arbetes ansvarsprinciper. Medlemsföretag i Förbundet för Finländskt arbete skapat arbetstillfällen i Finland, vilket stärker både det ekonomiska och sociala välbefinnandet. De tar ansvarsfullhet i både produktion och verksamhet till beaktande och stödjer arbetarnas kompetens, välbefinnande och jämställdhet.

Betydelsen av finsk arbetskultur och ärlighet i tjänstebranschen är stor. Enligt forskning av Förbundet för Finländskt Arbete uppskatar internationella kunder att Finländska företag håller vad de lovar och är ärliga. Finländska tjänster förknippas ofta med sådana egenskaper som transparens, etik, kompetens och kunskap och kundens behov.

Tack för att du valt vår ansvarsfulla, Finländska tjänsten. Du gör gott med ditt val: du är med och skapa arbete och därmed trygghet för fina medmänniskor.